Rzeczoznawca samochodowy

Potrzebna wycena szkody? Zadzwoń!

Kontakt

POJAZDY ZABYTKOWE

Chcesz zarejestrować samochód jako zabytkowy lub historyczny? Zadzwoń!

Zobacz więcej

LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH

Potrzebna wycena szkody? Zadzwoń!

Zobacz więcej

WYCENA WARTOŚCI POJAZDÓW I MASZYN

Jeśli potrzebujesz rzetelnej i profesjonalnej wyceny pojazdów lub maszyn skontaktuj się z nami!

Zobacz więcej

Rzeczoznawcy samochodowi

 

Rzeczoznawca samochodowy to rzeczoznawca, w którego zakres obowiązków wchodzi wycena wartości pojazdu, wycena szkód powypadkowych w pojazdach oraz ocena stanu technicznego pojazdów pod względem dopuszczenia ich do ruchu na drodze w świetle obowiązujących przepisów ruchu drogowego

 

Zadania rzeczoznawcy

Naszą zaletą jest mobilność (dojazd do poszkodowanego)
Pomagamy w procesie likwidacji szkody AC/OC – opinie, kalkulacje napraw, wyceny wartości pojazdów (w tym do Urzędu Celnego i Skarbowego), opracowanie pism wstępnych (przewodnich), wnioski o odstępstwo od warunków technicznych pojazdów, wycena wartości maszyn i urządzeń ruchomych itp.
Wykonujemy:

  • wyceny wartości rynkowej pojazdów (w tym uproszczone wyceny) na podstawie systemu INFO EXPERT/EUROTAX,
  • wyceny wartości rynkowej pojazdów na podstawie weryfikacji ofert regionalnych,
  • kompleksowe oceny techniczne powypadkowego lub pokolizyjnego pojazdu,
  • kosztorysy naprawy pojazdów w systemie AUDATEX (w wersji standard i zaawansowanej),
  • opinie techniczne dotyczące ustalenia stanu technicznego pojazdu (lub zespołu/części),
  • identyfikacje pojazdów,
  • weryfikacje jakości naprawy pojazdu,
  • oględziny pojazdu powypadkowego.
W razie potrzeby wykonujemy dokumentację fotograficzną z odpowiednim opisem.

WSPÓŁPRACUJEMY Z WIELOMA KANCELARIAMI ADWOKACKIMI.

PROWADZIMY KONSULTACJE I PORADY DOTYCZĄCE TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ ORAZ SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH.

 

Umów się z wybranym rzeczoznawcą

Wybierz rzeczoznawcę samochodowego najbliżej Twojego miejsca zamieszkania

Lista rzeczoznawców

Lista Ministra Transportu

Lista rzeczoznawców samochodowych zawiera wykaz osób, które uzyskały uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego. Listę prowadzi minister ds. transportu, który wpisuje na listę rzeczoznawcę samochodowego albo skreśla go z tej listy, jeśli przestał spełniać ustawowe wymagania. Lista jest prowadzona na podstawie art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

lista rzeczoznawców samochodowychRzeczoznawcy umieszczeni w rejestrze Ministra Transportu spełniają wysokie wymagania i sam wpis potwierdza  kompetencje rzeczoznawców. Opinie wykonane przez rzeczoznawcę umieszczonego na liście rzeczoznawców samochodowych Ministra Transportu (z numerem RS) są honorowane przez Urzędy Skarbowe, Urzędy Celne, Wydziały Komunikacji, Konserwatorów Zabytków itd. Wszyscy nasi rzeczoznawcy samochodowi posiadają taki wpis i są uprawnieni do wykonywania wycen i sporządzania opinii.

Wykaz rzeczoznawców jest opublikowany na stronach internetowych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz na stronach Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego

Zespół rzeczoznawców

Rafał Czynszak

Rafał Czynszak

Rzeczoznawca samochodowy

tel. 782 169 385

rafal.czynszak@wp.pl

Ekspert samochodowy - Rzeczoznawca Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego zarejestrowany na liście Ministra Transportu pod numerem RS001523.

 

 

Mateusz Zając

Mateusz Zając

Rzeczoznawca samochodowy

tel. 513 512 238

mamzajac@gmail.com

Ekspert samochodowy - Rzeczoznawca Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego zarejestrowany na liście Ministra Transportu pod numerem RS001560.