Niezależna likwidacja szkód komunikacyjnych

Jeśli szkoda jest spowodowana przez inny pojazd, to koszty naprawy pokrywane są z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy.


Postępowanie w razie kolizji drogowej

 

Ustalenie, kto jest winnym zdarzenia drogowego, spisanie wspólnego oświadczenia, na druku ubezpieczyciela. W przypadku braku takiego druku, oświadczenie należy spisać na zwykłej kartce, pamiętając o podaniu wszystkich danych uczestników oraz informacji o polisie OC sprawcy. Jeśli wśród uczestników zdarzenia są ranni lub zabici albo nie możecie dojść do porozumienia — należy wezwać policję.

Powiadomienie ubezpieczyciela sprawcy o szkodzie. Najbezpieczniej zrobić to niezwłocznie, bezpośrednio z miejsca zdarzenia. Po przyjęciu zgłoszenia szkody pracownik towarzystwa ubezpieczeń powinien udzielić pomocy np. w organizacji holowania pojazdu, wyborze warsztatu naprawczego itp. oraz doradzić, co robić dalej. Można także skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy później, po całym zdarzeniu.

Po zawiadomieniu ubezpieczyciela sprawcy należy oczekiwać wizyty rzeczoznawcy i zastanowić się w jaki najkorzystniejszy sposób zlikwidować szkodę: otrzymać pieniądze wg kosztorysu i naprawić samochód we własnym zakresie, czy rozliczać się wg faktur za naprawę pojazdu.

W przypadku naprawy samochodu w warsztacie i ustalania odszkodowania na podstawie faktur, należy dokonać wyboru właściwego warsztatu naprawczego. W przypadku ubezpieczenia OC poszkodowany ma prawo wyboru dowolnego warsztatu, w którym odbędzie się naprawa pojazdu.

Odszkodowanie można otrzymać przelewem na konto bankowe lub w inny sposób ustalony z ubezpieczycielem np. w kasie wybranego banku. Można również upoważnić inną osobę lub podmiot do odbioru odszkodowania np. warsztat, w którym naprawiany jest samochód.

​W przypadku Odpowiedzialności Cywilnej (OC), likwidacja szkód odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku szkody z tytułu kolizji czy wypadku spowodowanego przez innego uczestnika ruchu drogowego można liczyć  na likwidację szkody w pojeździe, ale także na zadośćuczynienie z powodu szkody osobowej