Samochody zabytkowe i pojazdy historyczne

Samochód zabytkowy to taki, który ma co najmniej 75 % oryginalności części w tym główne zespoły, oraz jest w jakiś sposób wyjątkowy – na przykład wykonany fabrycznie prototyp, jeden z pierwszych lub ostatnich z serii, brał udział w ważnym wydarzeniu historycznym lun sportowym na co można przedstawić potwierdzające to dokumenty, właścicielem była osobistość o wymiarze historycznym (np. JP II). Jeżeli jest to zwykły samochód seryjny, to egzemplarz musi mieć skończone 30 lat oraz musi minąć 15 lat od zakończenia produkcji modelu.

Kontakt w sprawie pojazdów zabytkowych

Masz wątpliwości, nie wiesz czy Twój pojazd spełnia wymagania pojazdu historycznego?

Sprawdź

Zgodnie z przepisami Ustawy o ruchu drogowym, czyli Kodeksu drogowego, samochód zabytkowy to taki, który został wpisany do ewidencji zabytków ruchomych techniki, zgodnie z odrębnymi przepisami. Ewidencję i rejestr zabytków prowadzi właściwy terytorialnie Wojewódzki konserwator zabytków i to właśnie on podejmuje decyzję – wpisać czy nie, na podstawie przygotowanych przeze mnie dokumentów. Opinia dla urzędu Konserwatora zabytków o tym, że pojazd spełnia kryteria samochodu zabytkowego oraz „Biała karta” czyli w specjalny sposób wydrukowany dokument na odpowiedniej grubości kartonie, przy czym do wydruku nie mogą być użyte drukarki atramentowe. „Biała karta” zostaje u Konserwatora jako świadectwo stanu technicznego zabytku.

Samochód zabytkowy sprowadzony z zagranicy jest zwolniony z opłat granicznych, ale przygotowana przeze mnie opinia dla Urzędu celnego musi potwierdzać spełnienie warunków określonych w przepisach celnych. Opinia dla Urzędu celnego jest trochę inna niż dla Urzędu Konserwatora – dłuższa i bardziej rozbudowana.

Dla wielu miłośników motoryzacji wystarczające jest uznanie samochodu za pojazd historyczny w rozumieniu Ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych. Samochód historyczny to taki, który ma 25 lat i minęło 15 lat od zakończenia produkcji modelu, a ponadto zostanie uznany przez rzeczoznawcę samochodowego za szczególnie cenny dla udokumentowania historii motoryzacji. Na pojazd historyczny, zgodnie z Ustawą, można zawierać krótkoterminowe umowy ubezpieczenia OC, nie krótsze niż 30 dni, co w praktyce oznacza zwolnienie z obowiązku ciągłości ubezpieczenia OC. Oczywiście wyjeżdżając na drogę publiczną trzeba mieć ważne ubezpieczenie i aktualne badania dopuszczenia do ruchu.