Zmiany konstrukcyjne pojazdów

Chcesz dokonać zmiany w konstrukcji pojazdu?

Kontakt

Nasza firma we współpracy z  „Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów” dokonuje zmian konstrukcyjnych w pojazdach:

 • demontaż przegrody,
 • demontaż kraty,
 • demontaż kratki,
 • zmiana z samochodu ciężarowego na osobowy,
 • zmiana liczby miejsc
Zmian konstrukcyjnych pojazdu może dokonać tylko warsztat, posiadająca zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. nr 251 z dnia 31 grudnia 2007 r.poz. 1885) kod działalności gospodarczej PKD 45.20.Z (konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli).

Na dokonaną zmianę otrzymują Państwo:

 • rachunek,
 • oświadczenie o „Zmianie konstrukcyjnej” na druku zgodnym z rozporządzeniem,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – upoważnionej do wykonywania zmian

 

Kto może dokonać zmian konstrukcyjnych?

Zmian konstrukcyjnych pojazdu może dokonać tylko warsztat, o którym mowa w art. 66 ust.4 pkt 6 lit b ustawy Prawo o ruchu drogowym, który zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności prowadzi działalność w zakresie obsługi i naprawy pojazdów – kod PKD 50.20.A. Dla Państwa wygody nasz serwis jest uprawniony do w/w zmian.

 

Wymagane dokumenty

 

Dokumenty wymagane do badania technicznego po zmianach konstrukcyjnych

 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu,
 • dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 66 ust.4 pkt 6 lit b ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

Dokumenty wymagane przez Wydział Komunikacji

 • dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 66 ust.4 pkt 6 lit b ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • faktura lub paragon za wykonanie zmiany konstrukcyjnej,
 • zaświadczenie z dodatkowego badania technicznego ,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • wypis z aktualnego wyciągu KRS i REGON – w przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną (dotyczy warsztatu, który dokonał zmiany konstrukcyjnej),
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i REGON – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (dotyczy warsztatu który dokonał zmiany konstrukcyjnej).